dissabte, 2 de juliol de 2016

Les eleccions són cosa de gent gran?

Començo proposant un exercici al lector: pensem en quines imatges guardem dels darrers mítings on hem assistit, paradetes dels partits polítics que hem visitat (o organitzat), o fins i tot de la gent que hi havia al col·legi electoral quan vam anar a votar, i pensem en quina era la edat mitjana aproximada de tota la gent què ens hi vam trobar. De ben segur el lector pensarà en una edat superior als 45 anys, i possiblement, als 55. Per què? Quan es parla de campanyes electorals, de ciutadans exercint el dret al seu vot, d'actes de campanya, mítings etc, un pensa en que s'hi troba principalment gent gran, o el què és el mateix, què les campanyes no estan dissenyades per a la gent jove... però, és això cert? i si ho és, per què?

Distribució per edats del cens electoral del 26J a Espanya.
Comencem a respondre a totes aquestes preguntes en un gràfic ben contundent. Si prenem com a referència el cens estatal (els ciutadans amb dret a vot) a les eleccions generals del passat 26 de juny, veurem com el 40,1% dels mateixos, tenia 55 anys en endavant en el moment de votar, una xifra gairebé 10 punts per sobre, de la mateixa franja d'edat l'any 1981 (30,3%). Si  ens fixem només en Catalunya, la proporció de ciutadans amb dret a vot diumenge passat de 55 anys o més, era del 41,46%.

Piràmide d'edats a Catalunya segons sexe, edat i nacionalitat. Font.
Això és una conseqüència derivada, és clar, de la piràmide d'edat. Si observem la piràmide d'edat catalana, d'una ullada veurem com bona part dels catalans es concentren en la part superior (més edat), tot i l'ajuda a la forma piramidal que aporta la immigració (sovint sense dret a vot i, per tant, fora del cens).

Però a més, cal afegir-hi un tercer factor: la participació electoral varia dràsticament en funció de la edat, de manera ascendent. Tal i com explicava en aquest article, la participació electoral entre els ciutadans amb dret a vot és clarament ascendent, des d'un mínim del 50% en la franja dels 18-24 anys, fins a un màxim del 85%, en la franja dels 51-64 anys. Per tant, els ciutadans amb dret a vot de més edat, no només són més (numèricament) sinó que tendeixen a participar més en les eleccions.

Aquests tres ens responen a les preguntes inicials però, sobretot, tenen conseqüències a l'hora de dissenyar les campanyes (1), així com la operativitat i funcionament dels mateixos partits polítics (2). És així com els partits polítics, enfoquen les campanyes cap a les preferències, gustos i prioritats dels seus màxims potencials votants (de més edat), però també els partits han de tenir en compte que els seus militants, simpatitzants i voluntaris són també d'aquestes franges d'edat (1) i s'adrecen a electors d'edat mitjana en endavant (2).
Publica un comentari a l'entrada